“Zygmunt Bauman i la Visió Líquida de la Societat actual”

https://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman#mediaviewer/File:Zygmunt_Bauman_by_Kubik.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman#mediaviewer/File:Zygmunt_Bauman_by_Kubik.JPG.

Zygmunt Bauman (1925) forma part de la galeria dels grans pensadors contemporanis i no només per la seva dilatada producció bibliogràfica sinó per la vigència de les seves teories que conviden sempre al debat i a la reflexió.

Els guardons i els premis en són una prova, destacant entre d’altres, l’European Amalfi Prize for Sociology and Social Science al 1922, el guardó Theodor W.Adorno atorgat per la ciutat de Frankfurt el 1998 i el premi Príncep d’Astúries de Comunicacio i Ciències Socials (juntament amb Alain Touraine) l’any 2010.

Des dels seus inicis en la dècada dels anys 70, ha reivindicat per la sociologia un paper més reflexiu i no tant descriptiu. Les seves aportacions a la conceptualització de la postmodernitat, a la que ell denomina “Modernitat Líquida” han estat plasmades en diversos assaigs,  dels quals destaquem especialment:

Modernidad Líquida.

Vida Líquida.

Miedo Líquido.

Temps Líquids.

Sobre la educación en un mundo líquido.

Bàsicament, Bauman empra aquesta metàfora dels estats de la matèria per assenyalar que les estructures socials ja no perduren el temps necessari per a “solidificar-se” i per tant, ja no poden servir com a marcs de refèrencia en els actes humans. D’alguna manera, la vida ha esdevingut “liquida” , caracteritzada per la incertesa i la inestabilitat en moltes de les realitats (l’ètica, les relacions humanes, la identitat o la cultura). En el món del segle XXI, predomina una autoafirmació per el consum i una escassetat de valors, producte d’uns canvis accelerats.  En definitiva,  les persones hem deixat de sentir la protecció de les institucions i intentem afrontar els reptes en solitari i sense tenir cap punt de referència.

En la darrera obra publicada ¿La ríqueza de unos pocos nos beneficia a todos?  Bauman no abandona l’anàlisi dels efectes d’aquesta societat actual liquida però se centra en la idea comú que relaciona la felicitat amb la riquesa.  Ell parteix de la premissa que en una societat desigual la riquesa d’una minoria mai pot beneficiar a la resta.  És més, considera que les desigualtats ara ja no només diferencien els països desenvolupats dels del tercer món, sinó que dins de cada país hi ha bosses importants de pobresa, la qual cosa posa de manifest que l’Estat del Benestar esta fallant i que la crisis econòmica i la globalització ha suscitat una gran precarització del món laboral.  Per tant, és viu en permanent ansietat en una societat i en un món cada cop més líquid.

L’interès per les opinions de Bauman és tan gran, que justifica la realització de la Jornada: Dialogant amb les teories dels que queda sòlid i del qu és líquid. Al voltant de Zygmunt Bauman que organitza  el Departament de Geografia i Sociologia de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, el dia 11 de desembre.  Us la recomanem!