Família i Escola: un tàndem necessari

Font: http://tinyurl.com/o55xscv
Font: http://tinyurl.com/o55xscv

Tradicionalment, quant a l’educació dels infants,  hi havia una dràstica divisió de responsabilitats. Així, era deure dels pares i mares l’ensenyament d’hàbits i modals i, a l’escola, li quedava el paper exclusiu de transmetre els coneixements acadèmics.  El objectius dons, eren independents, i això era font de molts conflictes, amb una clara influència negativa envers els infants.

Les perspectives de l’educació han evolucionat vers una idea de col·laboració constant i estreta entre l’escola i la família.  Una acció conjunta, que propicia un òptim desenvolupament emocional,  intel·lectual i social dels nens i nenes. En el fons,  l’escola i la família esdevenen un tàndem necessari que reforça la coherència en l’acció educativa i dota d’un equilibri positiu als infants.

No obstant això, de vegades aquest tàndem no resulta tant idíl·lic en tant que la institució familiar ha experimentat canvis importants en els darrers temps (augment de les famílies monoparentals, incorporació important de les dones en el món laboral… etc) , que han provocat certes dificultats en la seva implicació en l’escola.

El tema dons, resulta d’un gran interès no només pels mestres i els futurs mestres sinó per la societat en general.  Des del Servei de Biblioteca i Documentació us podem suggerir tot un seguit de documents,  articles de revistes així com també els diferents estudis realitzats pels investigadors de la nostra universitat, que us permetran endinsar-vos en aquesta singular qüestió.

D’altra banda,  el Grup de recerca Anàlisi social i educativa de la Universitat de Lleida, organitza un congrés internacional sobre la “Relació família-escola: els reptes de la participació” els propers dies 1 i 2 d’octubre a l’Auditori del Centre de cultures del campus de Cappont.   Us hi convidem a assistir-hi, ja que serà una bona oportunitat per gaudir de conferències de professionals de gran prestigi internacional, com són els sociòlegs François Dubet  Mariano Fernández Enguita i el filòsof José Antonio Marina.